Home

2. Uitgangspunten

Uitgangspunt voor deze perspectiefnota is het in de programmabegroting 2022 gepresenteerde financiële meerjarenperspectief. Vervolgens hebben we dit meerjarenperspectief geactualiseerd. Financiële effecten uit reeds eerder toegekende voorstellen/besluiten hebben we verwerkt in dit meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11