Home

3. Ontwikkelingen

We wonen en werken hier in een gebied met vele mogelijkheden. Het is een gemeente waar je volop de ruimte hebt en krijgt, letterlijk en figuurlijk. Om te ondernemen, te wonen en om je te vermaken. We hebben oog voor de mensen om ons heen. We vinden dat in De Fryske Marren iedereen mee moet kunnen doen. Wat betekent dat nu voor de lange(re) termijn? Wat voor gemeente wil De Fryske Marren zijn? Voor de inwoners van nu, maar ook van de toekomst.

De huidige visienota dateert van de fusieperiode. In de afgelopen periode is in samenspraak met de raad, inwoners, bedrijfsleven, college en de organisatie gewerkt aan een vernieuwde visie voor De Fryske Marren. Dit betreft een lange termijnvisie en kan met een tijdshorizon iedere vier jaar verder lokaal worden ingekleurd. Het college heeft de visie Brede Welvaart voor De Fryske Marren; visie tot voorbij 2030 inmiddels ter besluitvorming doorgestuurd naar de raad. De raad neemt hierover in de loop van 2022 een besluit.

Gemeente De Fryske Marren wil een perspectief op de toekomst, een kader voor de beslissingen waar de gemeente nu al voor staat en die een uitwerking hebben voor later. Grip krijgen op de tijd die komt, voorsorteren op de vragen die gaan komen, inspelen op de belangen van volgende generaties en afwegen wat gedaan moet worden in het heden. Wij maken daarbij gebruik van een aantal relevante maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen, die een handvat bieden om in de complexe opgave orde te scheppen en een verbinding te leggen met ontwikkelingen die elders in de omgeving plaatsvinden. Brede Welvaart (Sustainable Development Goals (SDG’s) of in het Nederlands ontwikkeldoelen) spelen hierbij een belangrijke rol. SDG's zijn wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11