Home

3. Ontwikkelingen

Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio’s de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Voor onze gemeente betekent dit dat we 160 opvangplekken moeten realiseren. Er zijn 3 opvanglocaties gevonden die op korte termijn geschikt konden worden gemaakt voor dit doel en deze aantallen.

De Rijksoverheid heeft een normbedrag toegezegd van € 700,= per gerealiseerde opvangplek per week. Dit normbedrag dient de kosten te dekken van o.a. de transitie van de opvanglocaties, schoonmaak, bevoorrading, inventaris, bemensing, het leefgeld, huur, energielasten enz. (deze opsomming is niet limitatief). We verwachten dat dit bedrag voor onze gemeente voldoende is om de door ons gemaakte kosten te kunnen dekken.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11