Home

3. Ontwikkelingen

Het Rijk en Noordelijk Nederland werken samen aan een Deltaplan voor Noordelijk Nederland. Doel is om door een betere OV-bereikbaarheid de sociaaleconomische situatie en leefbaarheid in Noordelijk Nederland te versterken. Het Regeerakkoord benoemt het internationale perspectief van de Lelylijn voor een betere verbinding met het noorden van Duitsland. Rijk en regio zullen de komende tijd toewerken naar de afspraken voor het vervolg. Wij gaan de kansen en bedreigingen van het Deltaplan Noordelijk Nederland en de Lelylijn voor de gemeente vanuit een integraal perspectief in beeld brengen, om zodoende de inzet van De Fryske Marren en de positie in het verdere proces zo goed mogelijk te kunnen bepalen.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11