Home

3. Ontwikkelingen

Een nieuwe bestuursperiode start waarin een aantal complexe maatschappelijke opgaven worden opgepakt, integraal, binnen de eigen organisatie en vooral met andere overheden, inwoners en ondernemers. Integraal omdat steeds scherper duidelijk is dat gemeentegrenzen geen grenzen vormen voor de vraagstukken terwijl er tegelijkertijd lokale keuzes gemaakt moeten worden die in samenhang moeten worden bezien en uitgevoerd. De afgelopen jaren hebben we daarom al sterk ingezet op doorontwikkeling van de daarbij horende veranderende werkwijzen en dienstverlening zoals o.a. blijkt uit Wikselwurk, de ontwikkeling van serviceformules en het ‘slechten van eilandjes denken’.  De inzet op modernisering van onze bedrijfsvoering (zoals ICT, Communicatie en P&O) blijft faciliterend. De ontwikkelingen rond personeel financieren we binnen de daartoe beschikbare (organisatie-personeels-)budgetten. Deze staan door de actuele prijsstijgingen momenteel onder druk.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11