Home

4. Financieel meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Mutaties bestaand beleid

2023

2024

2025

2026

Raadsbesluiten met financiële consequenties

-1.365

-1.503

-1.503

-1.503

Totaal mutaties bestaand beleid

-1.365

-1.503

-1.503

-1.503

In verschillende raadsvergaderingen in 2021 zij besluiten genomen, die consequenties hebben voor het meerjarig financieel meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Raadsbesluiten met financiële consequenties

2023

2024

2025

2026

27/10/21 Camping Lemmer

-206

-206

-206

-206

27/10/21 Bezuinigingen sportnotitie

-25

-163

-163

-163

07/11/21 Structurele afwijkingen najaarsrapportage 2021

-691

-691

-691

-691

15/12/21 MJP onderhoud vastgoed

-443

-443

-443

-443

Totaal raadsbesluiten met financiële consequenties

-1.365

-1.503

-1.503

-1.503

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11