Welkom op de website van de Perspectiefnota 2023 van de gemeente De Fryske Marren. Deze nota is de basis voor de meerjarenbegroting 2023-2026. In deze perspectiefnota zijn de uitgangspunten vastgelegd en worden een aantal actuele ontwikkelingen die de komende periode op ons afkomen besproken. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het verwachte financieel meerjarenperspectief.

Omdat op het moment van opstellen van deze perspectiefnota nog geen duidelijkheid is over de Algemene uitkering die wij van het Rijk ontvangen is het meerjarenperspectief nog onzeker. Daarom is in deze perspectiefnota geen nieuw beleid opgenomen. Dit nemen wij mee in de Programmabegrlting 2023-2026.

Deze perspectiefnota is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11