Home

3. Ontwikkelingen

De aanleg door Delta van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden en kleinere kernen in onze gemeente is nagenoeg afgerond. Sloten en Oudemirdum zijn de laatste twee kernen uit het oorspronkelijke project waar nog initiatieven lopen. Zowel KPN als Delta willen nu aan de slag met Joure, Lemmer en Balk. KPN is inmiddels gestart in Lemmer.  Deze aanleg maakt geen onderdeel uit van het oorspronkelijke project. De kosten voor begeleiding en toezicht kunnen niet meer gedekt worden uit de eerder beschikbare kredieten voor de aanleg van glasvezel. De aanleg van een glasvezelnetwerk in Joure, Lemmer en Balk zal doorlopen tot medio 2024. Gelet op de omvang van deze projecten en de impact hiervan vraagt dit gedurende de looptijd van de projecten om extra begeleiding en toezicht vanuit de gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11