Home

3. Ontwikkelingen

De decentralisatie van Beschermd Wonen is opnieuw uitgesteld. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer dit wel wordt ingevoerd het is zelfs mogelijk dat dit definitief niet doorgaat.
Er blijft voorlopig dus een gezamenlijke regionale (provinciale) verantwoordelijkheid voor de Beschermd Wonen-voorzieningen.
In Fryslân hebben alle gemeenten in 2018 een visie opgesteld over de verantwoordelijkheidsverdeling.
Er is vervolgens gezamenlijk een concept regioplan opgesteld. Uitgangspunten in het regioplan ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ hebben al een plek gekregen in de inkoopstrategie voor de regionale inkoop BW vanaf 1 januari 2022. Het lokale deel wordt meegenomen in de inkoop van onze eigen Wmo-ondersteuning.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11