Home

3. Ontwikkelingen

In overeenstemming met het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, welke we jaarlijks van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ontvangen, wordt duidelijk dat informatiebeveiliging  steeds belangrijker wordt voor onze maatschappij en zo ook voor De Fryske Marren. Digitalisering en digitaal (thuis)werken heeft door corona een vlucht genomen. Onze afhankelijkheid van digitale processen en systemen worden steeds groter en de risico’s en dreigingen zijn de afgelopen jaren ook flink toegenomen.

De grootste dreigingen voor De Fryske Marren zijn o.a. dat medewerkers fouten maken en dat kwaadwillende continu gericht en ongericht op zoek zijn naar kwetsbaarheden die ze kunnen uitbuiten. Een incident kan vervolgens grote (financiële) consequenties hebben. Cybercrime is bewezen lucratief en daardoor helaas aan de orde van de dag waardoor onze inwoners, ondernemers en organisaties steeds meer risico lopen slachtoffer te worden.

Het weerbaarder maken van overheidsorganisaties en onze maatschappij is een breed gedragen prioriteit voor de overheid en er moet nog veel gebeuren. De komende jaren is daarom in toenemende mate focus en toezicht nodig op de beheersing van de risico’s. Hierbij moet de focus liggen op de juiste inrichting van processen, bewust bekwaam omgaan met informatie (systemen) en het tijdig implementeren van technische en organisatorische maatregelen zoals het actief monitoren van de technische infrastructuur. Voor beheersing van deze risico’s werken wij conform de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Als gemeente hebben wij onze doelstellingen en het gewenste beveiligingsniveau vastgelegd in ons Informatiebeveiligingsbeleid en het daarbij horende Actieplan Informatieveiligheid voor de uitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11