Home

3. Ontwikkelingen

De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Op dit moment werken we hard aan de implementatie van de Omgevingswet zodat we vanaf 1 januari 2023 minimaal in de geest van de Omgevingswet kunnen werken. Echter na 1 januari 2023 gaat het traject van de Omgevingswet door en zal lopen tot 1 januari 2030. De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de komende jaren. Hier zal in het 3e kwartaal van 2022 meer duidelijkheid over ontstaan. 

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11