Home

3. Ontwikkelingen

Digitalisering wordt steeds meer onderdeel van alle processen en producten in de gemeentelijke organisatie. Naast alle gevraagde en noodzakelijke veranderingen vraagt dat ook om een professionele benadering waar de gevolgen voor medewerkers en organisatie in worden meegenomen. Op basis van het externe onderzoeksrapport van Native is dat proces in 2021 gestart. De komende jaren blijven we daar in investeren.
In onze dienstverlening leveren we steeds meer producten en diensten digitaal aan. Dat sluit aan bij een landelijke trend, en bij de ontwikkeling dat veel dienstverlening 24*7 (dag en nacht) beschikbaar is. Onze websites en diensten moeten niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van toegankelijkheid en openbaarheid.
Naast dienstverlening biedt digitalisering ook mogelijkheden voor interactie met onze inwoners en bedrijven, als aanvulling op onze huidige aanpak.
We hebben de eerste pilots uitgevoerd met “robotisering” van standaard processen en onderzoeken nu of we dat ook in de reguliere processen kunnen inzetten. Dat betekent niet dat er daadwerkelijk robots aan het werk zullen zijn, maar dat software standaard bulk handelingen over neemt.
We gaan steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden om data gedreven besluitvorming en informatievoorziening te ondersteunen. Een zichtbaar structureel resultaat daarvan is het dashboard wonen wat we hebben gebouwd met ons nieuwe GEO platform en via onze website voor iedereen benaderbaar is. Wij verwachten de komende jaren steeds meer van dit soort toepassingen.
Tot slot zal de toenemende – vraag naar – digitalisering extra inspanningen vragen op het gebied van procesmatig en projectmatig werken, in lijn met de ambitie om de organisatie verder te professionaliseren.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11