Home

4. Financieel meerjarenperspectief

Om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren is voor de jaarschijf 2026 € 800.000 onttrokken
aan de algemene reserve. Hierbij zijn rentelasten van 2% van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11