Home

3. Ontwikkelingen

De minister van BZK heeft aangegeven dat de herverdeling gemeentefonds per 1 januari 2023 ingaat. De financiële vertaling van deze herverdeling wordt meegenomen in de meicirculaire 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11