Home

3. Ontwikkelingen

Het zorgen voor goed wonen is een van de centrale thema’s voor de gemeente. De historische krapte op de woningmarkt vraagt van gemeente durf en slagkracht. Het rijk zal ook veel strakker sturen dan voorheen op een woningbouwprogrammering die aansluit bij de woonwensen en –behoeften van mensen. Gemeenten, corporaties en alle partijen zullen op lokaal niveau moeten samenwerken om deze urgente bouwopgave gestalte te geven. Op dit moment werken we aan circa 64 projecten van klein tot groot met in totaal 900 woningen. Concreet bouwen we onder meer in de Zuiderzeestraat en het centrum van Lemmer, Broek-Zuid te Joure en Havendiken te Balk. Er zijn voor 190 woningen bouwvergunningen afgegeven. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van Wyldehoarne 4 en Park Sevenwolden in Joure en  verschillende terreinen in Lemmer. Verder worden ook kleinere particuliere wooninitiatieven ondersteund door de gemeente.
Om in te spelen op alle ontwikkelen stellen we dit jaar een nieuwe Woonvisie De Fryske Marren voor de periode 2023 - 2027 op. Ook stellen we het Strategische Uitvoeringsprogramma Woningbouw op voor de periode tot 2030 met een doorkijk tot 2035. Verder werken we aan projectoptimalisatie en zetten in op het realiseren van flexwoningen. Het Rijk is in maart 2022 gekomen met het Nationale Woon- en Bouwagenda en een Programma Woningbouw. Doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Deze bouwagenda zal centraal staan de komende vier jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11