Home

4. Financieel meerjarenperspectief

De liquiditeitenplanning laat voor de komende begrotingsperiode het volgende beeld zien.

Zoals uit dit overzicht blijkt schommelt de liquiditeitsbehoefte de komende jaren tussen € 5 miljoen positief en ruim € 20 miljoen negatief. Het perspectief laat zien dat er in 2023 geld moet worden aangetrokken. Door het honoreren van nieuwe aanmeldingen in de komende jaren zal de planning weer een nieuw beeld laten zien.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11