Home

2. Uitgangspunten

In het meerjarenperspectief hebben we de septembercirculaire 2021 en decembercirculaire 2021 verwerkt. Over de effecten van deze circulaires hebben wij u geïnformeerd in afzonderlijke raadsmemo’s. De financiële gevolgen hiervan voor het lopende jaar verwerken we in de voorjaarsrapportage 2022 en meerjarig in de nu voorliggende perspectiefnota 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11